Contact Us

Shenzhen CampusYucai Hokmah International School Division

No. 13 Shuiwan Road, Shekou, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C


Joy and FunRm 109, 201-206, Unit 1 of the Office Building, Xintiandi Garden, 2269#, Zhongxin Rd.,Shekou, Nanshan, Shenzhen, GD, China 518067


Tel: (86 755) 2686 0637
Email: enquiry@HokmahSchool.org
Head of Academics: sydney.wong@HokmahSchool.org